Groene zorginitiatief

Sinds januari 2018 zijn wij erkend als Groene Zorginitiatief door:

Unknown

Sinds 1 januari 2017 kunt u met uw persoonsvolgend budget dagbesteding inkopen bij een geregistreerd groene zorginitiatief. Een groene zorginitiatief wordt georganiseerd door een bedrijf, een vereniging of een particulier die activiteiten van land- of tuinbouwproductie aanbiedt. Ook andere activiteiten die betrekking hebben op de omgang met planten of dieren zijn mogelijk. Voorbeelden van groene zorginitiatieven¬†zijn een zorgboerderij, een dierenasiel, een dierenpension, een belevingshoeve, … De dagactiviteiten gebeuren onder begeleiding.

U kunt de ondersteuning door een groenezorginitiatief enkel betalen via uw cashbudget, op basis van een overeenkomst die u met de organisatie afsluit.

Een persoonsvolgend budget moet u aanvragen.

Meer info

https://www.vaph.be/ondersteuning