Natuur

Naar de zorg van de natuur binnen het domein van 8 ha streven wij naar het behoud van de biodiversiteit die reeds aanwezig is. Actie nemen naar het plaatsen van insectenhotels, egel- en vleermuizen verblijven. Naast het behoud willen wij bijdragen aan het herstel en het beheer van kleine landschapselementen: randenbeheer, de poelen en houtkanten. Hierbij werken wij samen met Regionale landschappen Grote en Kleine Nete.

Het domein wordt in de toekomst nog mooier, want Nathalie wil de natuurrijkdom van het domein vergroten door aandacht te schenken aan biodiversiteit. Meer inheemse struiken en bomen zullen worden aangeplant, inheemse soorten die de paarden graag eten: meidoorn en hazelaar om aan te knabbelen, of wilgenstruiken waarvan de schors salicine bevat, de geneeskrachtige stof die ook aan de basis ligt van aspirine. Het uitkozen van de lekkerste takjes wordt vast één van de favoriete bezigheden van de paarden.

Naast het domein is de natuur haast nog ongerepter. Uitgestrekte reservaten liggen op een boogscheut. De vallei van de Visbeek is een van de waardevolste beekvalleien van Vlaanderen. Hier leeft zelfs de zeldzame adder. Ook veel andere uitzonderlijke soorten dieren en planten voelen zich hier goed, in het typisch Kempense landschap met paarse heide, brede zandwegen en bloemrijke graslanden. Op nattere plaatsen strekken vennen, broekbossen en gagelstruwelen zich uit.

Aangesloten aan het natuurgebied van de Visbeekvallei ligt het Kindernouw, een uniek geheel van laagveenmoeras, vochtige graslanden, houtkanten, bossen en vijvers. Het oude landschap is terecht beschermd.

Het landschap en de bewoners