‘t Zwart Goor

logo-klein

Dienstverleningscentrum ’t Zwart Goor begeleidt volwassenen met een (verstandelijke) beperking in verschillende vestigingen in de Antwerpse Kempen (Merksplas, Hoogstraten, Turnhout, Malle en Zoersel).

Een brede groep van mensen met een (vermoeden van) verstandelijke beperking, een autismespectrumstoornis en andere bijkomende problemen kan in ’t Zwart Goor terecht voor een aangepaste ondersteuning: dagondersteuning, woonondersteuning, ondersteuning in de thuissituatie, observatie en behandeling bij bijkomende ernstige gedragsproblemen en nood/crisisopvang.

Daarnaast richt ‘t Zwart Goor zich bijzonder naar personen die naast hun verstandelijke handicap bijkomende, intensievere zorg nodig hebben, zowel op het lichamelijke als op het psychische vlak:

  • oudere mensen die extra veel verzorging nodig hebben;
  • mensen met bijkomende emotionele stoornissen en gedragsproblemen.

In de zoektocht naar aangepaste dagbesteding voor hun cliënten, is ’t Zwart Goor in contact gekomen met SoulHorses vzw. Sindsdien wordt er regelmatig samengewerkt om zorg op maat te bieden.

Het dvc ‘t Zwart Goor maakt deel uit van de vzw Emmaüs en wordt gesubsidieerd en erkend door het VAPH.

Meer informatie over ‘t Zwart Goor: www.zwartgoor.be