SoulHorses

“Kom tot rust in alle puurheid, in het midden van de natuur. En groei!”

Equine Assisted Coaching = coachen met begeleiding van paarden.

Omdat paarden in een kudde leven, zijn het erg sociale, gevoelige dieren. En dat zie je ook in de manier waarop ze reageren op mensen. Hun reacties zijn heel puur, in het hier en nu. Paarden hebben geen toekomstplannen, geen dubbele agenda. Ze liegen niet.

Door als mens te ervaren hoe een paard op jou reageert, kom je tot inzichten over jezelf.  Zo kun je je eigen gedrag aanpassen, eerst naar het paard toe tijdens de coachsessie, maar nadien ook in je eigen leven thuis, in je relatie, bij je familie, op je werk …

Een sessie met een paardencoach werkt vooral ervaringsgericht. Het is géén therapie; de coach heeft een open houding en stuurt niet. Het is de bedoeling dat je als cliënt de oplossing zelf ervaart. Je kent jezelf het best en hebt de kracht om de oplossing te vinden die het best bij jou past.

Je hoeft geen ervaring te hebben met paarden want je gaat niet op het paard zitten. Tijdens de coachsessie sta je naast het paard.

Hoe werkt coaching met paarden?

STAP 1. Tijdens een intakegesprek verzamelt de coach informatie over jezelf, waarom je een coachsessie wil, met welke vragen je zit, aan welk probleem je wil werken enzovoort.

STAP 2. Na het intakegesprek bepaalt de coach welke activiteit en techniek het meeste geschikt is. Paardencoach Nikola geeft drie voorbeelden:

• „Het paard staat in de paddock, de cliënt komt binnen maar het paard reageert nauwelijks en gaat zelfs wat uit de weg.

Dus de cliënt zegt: ‚Ja, da‘s nu typisch, zo doen mijn collega‘s dat ook. Die betrekken mij niet.‘

Daarover stel ik als coach open vragen. Hoe ben je de paddock binnengestapt? Hoe is dat voor het paard? Daaruit ontstaan dan gesprekken.

Dan vraag ik: ‚Wil je voor mij die situatie nog eens herhalen? Wat zou jij anders kunnen doen?‘

De cliënt probeert het paard op een andere manier te benaderen – ervaringsgericht!– en waarschijnlijk zal het paard ook een ander gedrag vertonen. Zo leert iemand stapsgewijs zijn/haar gedrag te veranderen.“

• „Ik laat een vrouw een aantal hindernissen opbouwen waarbij elke hindernis ergens voor staat: voor familie, voor werk, voor de moeder … Ze moet het paard aan de halster over de hindernissen leiden maar voor de hindernis met label ‚moeder‘ blijft het paard staan. Misschien voelde het paard een iets andere stemming aan of een lichte aarzeling in de stap van de vrouw … Hoe dan ook, op dat moment stel ik vragen waar dan dieper op ingegaan wordt. Op die manier ontstaat een soort bewustwording bij de vrouw. Er komen punten naar boven waarover ze nooit eerder heeft nagedacht.“

• „Ik heb een groot en een klein paard. Alleen al de keuze van met welk paard je graag wil werken geeft een richting aan over welk soort vraag ik zou kunnen stellen. De keuze zegt ook al iets over de persoon. Dat grote paard kan staan voor angsten, het kleine maakt misschien dingen los die je doen denken aan kinderen.“

De bedoeling bij een coachsessie is zo min mogelijk praten, zo veel mogelijk ervaren. De coach blijft er bij maar ziet dat de twee – paard en cliënt – hun ervaring samen hebben.

STAP 3. Na de coachsessie hoeft de coach meestal alleen nog maar enkele vragen te stellen. Bij de cliënt ontstaat een bewustzijn en een denkproces wordt in gang gezet. Opgelet: de coach gaat niet interpreteren. Je leert door zelf te ervaren.

Het mooie aan paardencoaching is, dat je ontdekt dat de kracht om je problemen op te lossen in jezelf ligt. Je groeit als mens.

Waarom coachen met paarden?

Paarden zijn kuddedieren, dus leven altijd in een sociaal verband. In een kudde heeft elk paard zijn vaste rol, iedereen is evenveel waard. Er is weliswaar een leidhengst en een leidmerrie, maar ook bijvoorbeeld een pony die een goed instinct heeft om water te vinden, of een andere met bijzonder veel oog voor de omgeving enzovoort. Alleen hengsten vechten soms om een kudde, maar geen enkele merrie zal beginnen te vechten met de leidmerrie om haar positie in te nemen. Wanneer de merrie te oud wordt, geeft die vanzelfsprekend haar positie af aan de merrie die het meeste ervaring heeft.

Paarden zijn prooidieren dus het is voor hen belangrijk om te leven in het hier en nu.Ze checken de hele tijd de omgeving naar de roofdieren en denken niet na over gisteren of morgen. De paardentaal kent weinig geluiden maar ze uiten zich met lichaamstaal. Daarom zijn ze meester in het lezen van die lichaamstaal en het aanvoelen van een bepaalde stemming. Dat betekent ook dat je als mens heel duidelijk moet zijn: als je A zegt, B meent en C doet, zal een paard nooit reageren. Dat werkt niet.

Voor wie kan paardencoaching helpen?

1. VOOR JEZELF, als je in je leven belemmeringen of drempels ondervindt waar je geen antwoord op weet.

Het overkomt iedereen wel eens in zijn/haar leven: een klein probleem wordt een struikelblok, maar je slaagt er niet in de vinger op de wonde te leggen. Wat is het probleem, waarom zit je in een dipje, hoe komt het dat je het gevoel hebt dat je niet vooruit komt? De paarden kunnen je gidsen naar de oplossing.

2. VOOR FAMILIES, als relatieproblemen de sfeer verstoren en jullie de uitweg moeilijk vinden.

Iedereen maakt deel uit van een systeem: gezin, familie, werk … Familie is daarbij één van de belangrijkste en mooiste systemen in een mensenleven. Jammer genoeg lopen de relaties er niet altijd vlotjes. Bij het ‚systemische coachen‘ met paarden onderzoek je de problemen in je familie. Je gaat op een andere manier naar je familieleden kijken en andere vragen stellen, waardoor relaties kunnen veranderen. Een coaching kan individueel of samen met familieleden.

3. VOOR TEAMS, als de groepsdynamiek niet helemaal vlot loopt en jullie willen ontdekken waarom.

In veel bedrijven zit iets mis. Bijvoorbeeld, iemand heeft een leidinggevende positie gekregen en hoort niet meer bij zijn vroegere collega‘s. Of sommige afdelingen kunnen niet goed samenwerken. Of er wordt een team samengesteld zonder de teamleden erbij te raadplegen.

Communicatie is dikwijls het grote probleem. Een sessie met een paardencoach tijdens een teambuilding kan wonderen verrichten. Zo‘n dag versterkt de band onder collega‘s. Belangrijk: de coach vertelt niet aan de ‚baas‘ van het team of de coaching resultaat heeft gehad. Het is de bedoeling dat de teamleden zelf ondervinden waar hun probleem zit – ervaringsgericht! – en daar samen aan werken.

Nathalie De Ceunynck

GSM 0475/87 34 24
E-mail: info@soulhorses.be

Oude Lillebaan 17
2275 Gierle

Ond.nr. 0859.063.177

Volg ons op Facebook:

Copyright SoulHorses

Algemene voorwaarden

Huisregelement