VLP-verzekering

We vragen aan al onze leden om een Type C verzekering vast te leggen bij de Vlaamse Liga Paardensport. Indien u buiten VLP-clubs ook in op zelfstandige basis in contact komt met paarden dan is de I-verzekering aangeraden. De aanvraag gebeurt via Nathalie van SoulHorses vzw.

Deze basis verzekering kost 18 euro. Deze kost wordt terugbetaald als sportabonnement bij de meeste mutualiteiten indien u hiervoor nog budget hebt.

Type C-verzekering

  • Is de recrea-vergunning (= clubverzekering, de basisverzekering).
  • Is enkel van toepassing in een VLP-aangesloten club. Ongeacht de VLP-club waar je bent aangesloten geldt de C-verzekering.
  • Deze verzekering geldt enkel tijdens clubactiviteiten, dus het initiatief moet liggen bij de club. Dit kan zowel groepslessen als priv√©lessen zijn indien deze laatste een initiatief zijn van de club.
  • Deze verzekering is geldig tijdens alle clubactiviteiten (uitzondering zie polis) ook niet paardensport.
  • Deze verzekering zit standaard in alle VLP-licenties (competitieve licenties, officiallicenties).
  • De C-verzekering is geldig vanaf het ogenblik de sportbeoefenaar bij de club heeft betaald maar een ongeval wordt pas verwerkt wanneer er een registratie is gebeurd in VLPclubs.be.
  • Kosten voor brillen/contactlenzen worden gedekt bij ongevallen met een vastgesteld lichamelijk letsel t.b.v. 300 euro per ongeval.