Groene zorg

‘Groene Zorg’ zijn alle mogelijke activiteiten voor een brede waaier van kwetsbare groepen, waarbij een groene werkomgeving wordt benut met het oog op beleving, dagbesteding of time-out.

‘Groene Zorg’ in zijn brede betekenis, benadrukt de meerwaarde die de omgang met planten en dieren kan bieden aan de klassieke zorgverlening. Groene Zorg legt de nadruk op een vraag gedreven zorgverlening in een ‘groene’ context.

De waarden harmonie, verbondenheid en bekrachtiging staan centraal.

Meer info vind je op www.groenezorg.be

SoulHorses vzw als ‘zorgboerderij’: Vanuit ons sociaal engagement en holistische visie op zorgverlening willen we zorg bieden aan jongeren die een persoonlijk traject doorlopen.

In overleg met alle betrokken partijen krijgt de zorgvrager een plekje in onze organisatie. Dit kan gaan van kennis maken met het houden, omgaan en verzorgen van paarden en pony’s, tuinieren en weide- en bosbeheer. De individuele behoeften, mogelijkheden, beperkingen en interesses van de zorgvrager vormen steevast het uitgangspunt.

Sinds januari 2018 zijn wij door het VAPH erkend als Groene Zorginitiatief.
Unknown